ระแนงรั้วบ้านแบบทึบ

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา
ภาพต่อเติมข้างบ้านโดยมีหน้าต่างรับแสง