ติดตั้งระแนงบังสายตาจากการต่อเติมข้างบ้าน

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา

การติดตั้งรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา เพื่อบังสายตาจากการต่อเติมข้างบ้าน หรือการต่อเติมหลังบ้าน

ภาพต่อเติมข้างบ้านโดยมีหน้าต่างรับแสง