ระเบียงไม้โดยเลือกใช้พื้นไม้เต็ง

พื้นไม้เทียมนอกบ้าน

การเลือกใช้ไม้เต็งซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมาติดตั้งระเบียงบ้าน โดยไม้ต้องอบมาก่อน

พื้นไม้เทียมนอกบ้าน