รั้วไม้ระแนงสีน้ำตาล

ติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อกั้นต้นไปข้างบ้าน