Home ปลูกต้นไม้ข้างรั้วแล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้าน จะแก้ไขอย่างไรดี ติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อกั้นต้นไปข้างบ้าน

ติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อกั้นต้นไปข้างบ้าน

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงคอนวูดขนาด3นิ้วแบบทึบเพื่อกั้นต้นไม้ข้างกำแพงบ้านของเราไม่ให้เลยไปข้ามไปข้างบ้าน

รั้วไม้ระแนงสีน้ำตาล