ปัญหาเพื่อบ้านต่อเติมจนชิด

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา
การติดตั้งโครงรั้วไม้ระแนง
การติดตั้งโครงรั้วไม้ระแนง-1