การติดตั้งโครงรั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา
รั้วไม้ระแนงแบบทึบสำหรับปิดบังข้างบ้าน
ปัญหาเพื่อบ้านต่อเติมจนชิด