การติดตั้งโครงรั้วไม้ระแนง-1

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา
ปัญหาเพื่อบ้านต่อเติมจนชิด