ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

สำหรับท่านที่สนใจ หรือต้องการทำรั้วไม้ระแนง หรือรั้วไม้กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้องล่าง

ศุภฤกษ์ ทองอินทร์

มือถือ         :    083-9221002

Line             :     0839221002

Email        :     supalerg.t@gmail.com

(ถ้าด่วน)กรุณาติดต่อทางมือถือ

1/33หมู่5  ซอยเชื่อมสัมพันธ์14 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด หนองจอก กทม 10530

การเลือกช่างรับเหมาอย่างไรไม่ให้โดนโกง หรือโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน

หลายๆคนมักจะเลือกช่าง หรือผู้รับเหมาโดยพิจรณาจากราคาเป็นหลัก และมองข้ามความเป็นจริงของราคาสินค้า ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และฝีมือการทำงานในวิชาชีพนั้นๆ จึงมักจะเกิดปัญหาตามมาเมื่อใช้บริการผู้รับเหมาทั่วๆไปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นโดนทิ้งงาน  ทำงานไม่ตรงกับที่คุยไว้ และอื่นๆ งานบริการรับทำรั้วไม้ระแนงของเราจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.แจ้งรายละเอียดงานกับลูกค้า พร้อมทั้งเสนอราคาแบบคร่าวๆ ราคาลูกค้าสามรถดูได้จาก คลิ๊ก

2.กรณีที่ลูกค้าระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความยาวของรั้วไม้ระแนง,ความสูง,สี ,รูปแบบของรั้วไม้ระแนง ถ้ามีรูปถ่ายพื้นที่จริงด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทางเราจะมีการส่งใบเสนอราคา และรูปแบบไปให้ลูกค้า

3.กรณีที่ลูกค้านัดทางเราเข้าไปดูสถานที่ หรือพื้นที่เราจะมีค่าดำเนินงานขั้นตํ่า 2,500 บาท ถ้าลูกค้าใช้บริการติดตั้งงานกับทางเรา เราจะคืนเงินในส่วนนี้ให้

4.เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้บริการกับทางเรา เราจะทำการนัดคิวเข้าไปทำงานโดยมีการแบ่งจ่ายเป็นงวด 40/60 หรือ30/30/40 (ก่อนติดตั้ง และหลังเสร็จงาน)ถ้างานมีมูลค่าสูงอาจแบ่งจ่ายหลายงวด การเก็บมัดจำล่วงหน้าจะมีเอกสาร และสัญญาประกอบการมัดจำ

5.เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อย ทางเราขอเก็บเงินในวันที่ทำเสร็จ

หลักการพิจณาเลือกผู้รับเหมา

1.ควรเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ โดยดูจากผลงานอ้างอิง ที่ตั้งของร้านค้า ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เว็บไซค์ และอื่นๆ

2.ควรมีการทำสัญญาเป็นเอกสารอ้างอิง แนะนำว่าควรเก็บเอกสารต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญา แบบแปลนงาน และอื่นๆตามที่ตกลง

3.การเบิกจ่ายเงินควรมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งขึ้นกับปริมาณของงานที่ทำต้องแปรผันตามการจ่ายเงิน

เจ้าของบ้านส่วนมากที่ผมเคยเจอมักจะเจอปัญหางานไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ หรือเมื่อทำงานไปซักพักก็โดนผู้รับเหมาทิ้งงานเพราะงานมีมูลค่าตํ่าเกินความเป็นจริงทำไปก็ไม่คุ้ม ถ้าเรามีการตกลงรายละเอียดไว้เป็นเอกสาร และเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ส่วนมากผู้รับเหมามืออาชีพ เรื่องการทิ้งงาน หรืองานไม่ได้มาตรฐานมักไม่ค่อยจะมี เพราะว่าจะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์มากกว่าผลดี  ดังคำที่ว่า “ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน”

พื้นไม้เทียม,ฉากไม้ระแนง
งานติดตั้งพื้นไม้เทียม และฉากไม้ระแนง