รั้วระแนงแนวตั้งสีน้ำตาล-1

รั้วระแนงแนวตั้งสีน้ำตาล
ด้านหลังรั้วระแนง