ระแนงข้างบ้านกั้นสุนัข

การติดตั้งระแนงข้างบ้านกั้นสุนัข การติดแบบนี้จะทำให้สุนัขไม่เห่ารบกวนเพื่อนบ้าน

ภาพก่อนติดตั้งระแนงข้างบ้าน
ติดระแนงประตูรั้ว