ภาพก่อนติดตั้งระแนงข้างบ้าน

ระแนงข้างบ้านกั้นสุนัข