ติดระแนงประตูรั้ว

ระแนงข้างบ้านกั้นสุนัข
ด้านหลังระแนงข้างบ้าน