พื้นไม้ระแนงเดิม

พื้นไม้ระแนง,พื้นไม้เทียม

พื้นไม้ระแนง หรือพื้นไม้เทียมของเดิม จะลอกสีออกค่อนข้างเยอะ การลอกสีพื้นไม้เทียมจะใช้นํ้ายาลอกสี และล้างพื้นออกให้เกลี้ยงก่อนทาสีพื้นไม้เทียมอีกครั้ง

เริ่มทาสีพื้นไม้ระแนง