เริ่มทาสีพื้นไม้ระแนง

พื้นไม้ระแนง,พื้นไม้เทียม

เริ่มทาสีพื้นไม้ระแนง หลังจากลอกสี และทาสีรองพื้น

พื้นไม้ระแนงเดิม
พื้นไม้ระแนงไม้เทียมหลังจากทาสีแล้ว