โครงหลังคาเหล็ก

การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก

โครงหลังคาเหล็ก สำหรับทำเป็นหลังคาโรงรถโดยใช้โครงเป็นเหล็ก และติดตั้งไม้ระแนงลงไป

การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก
หลังคาโรงรถไม้ระแนง