หลังคาโรงรถไม้ระแนง

การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก

หลังคาโรงรถ โดยการใช้หลังคาโครงเหล็กเป็นส่วนโครงสร้าง ติดตั้งไม้ระแนงตกแต่งเพื่อความสวยงาม และมุงหลังคาด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

โครงหลังคาเหล็ก
รับทำหลังคาโรงรถ