ทาสีระแนงบังตารอบ2

ระแนงบังตา

การทาสีระแนงบังตาโดยการเลือกใช้สีนํ้า สำหรับทาสีรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาให้สวยงาม

เริ่มทาสีระแนงบังตา