งานติดตั้งพื้นไม้เทียม และหลังคาโครงเหล็ก+ระแนงเหล็ก

พื้นไม้เทียม ,พื้นไม้เทียม

งานติดตั้งพื้นไม้เทียม และพื้นไม้เทียม +ระแนงเหล็ก หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสพระรามเก้า

ภาพการติดตั้งพื้นไม้เทียมหมูบ้านบางกอกบลูวาร์ด เทพารักษ์-วงแหวน