โครงเหล็กระแนงบังตา

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา

โครงเหล็กระแนงบังตา หรือรั้วไม้ระแนงสำหรับติดตั้งบนรั้วบ้าน โดยจำทำการติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง และติดด้วยระแนงไม้เทียม

รั้วไม้ระแนง perfect place
งานโครงเหล็กไม้ระแนงช่างทั่วๆไป