งานม้ระแนงซอยอารีย์

ระแนงกันแดด,ระแนงบังแดด

งานไม้ระแนงซอยอารีย์ โดยการเลือกใช้ระแนงไม้เทียมมาติดตั้งเพื่อความสวยงาม และยังเป็นระแนงบังแดดอีกด้วย

ตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง