พื้นระแนงไม้

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า,ซ่อมพื้นไม้

พื้นระแนงไม้ หรือพื้นไม้ระแนงโดยการเลือกพื้นไม้ระแนงจะใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้เต็ง และใช้สีย้อมไม้โดยสีที่ใช้จะเป็นสี deck stainสำหรับงานทาพื้นระเบียงไม้โดยเฉพาะ

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า