โครงเหล็กพื้นไม้เทียม

รั้วไม้ระแนง,ธารารมณ์ รามคำแหง43/1

การทำโครงเหล็กพื้นไม้เทียม จะทำการติดตั้งระยะห่างของโครงเหล็กของพื้นไม้เทียมไม่ควรเกิน 30 ซม.สำหรับไม้พื้นเทียม

รั้วไม้ระแนง รามคำแหง
พื้นระเบียงไม้เทียม