พื้นระเบียงไม้เทียม

รั้วไม้ระแนง,ธารารมณ์ รามคำแหง43/1

พื้นระเบียงไม้เทียม หรือพื้นไม้เทียมจะใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์มาติดตั้งพื้นไม้เทียมโดยติดตั้งบนโครงเหล็ก

โครงเหล็กพื้นไม้เทียม