รั้วไม้ระแนงบังตาแนวตั้ง

ต่อเติมรั้วบ้านไม้ระแนงกฎหมาย