ระแนงบังตาข้างบ้าน

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา,รั้วไม้เทียม
รั้วไม้ระแนงแบบทึบสำหรับบังหน้าต่างข้างบ้าน