ภาพรั้วไม้ระแนงสูงเกิน3เมตร

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา,รั้วไม้เทียม

หากเราจำเป็นต้องติดตั้งรั้วไม้ระแนงที่สุงมากต้องใช้เสาเหล็ก ในภาพการติดตั้งรั้วไม้ระแนงสูงเกิน3เมตรจำเป็นต้องใช้เสาเหล็กช่วยเพื่อความแข้งแรง

รั้วไม้ระแนงแบบทึบสำหรับบังหน้าต่างข้างบ้าน