ต่อเติมรั้วบ้าน

ต่อรั้วบ้านให้สูงขึ้นด้วยไม้ระแนง