ต่อรั้วบ้านให้สูงขึ้นด้วยไม้ระแนง

ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น
ต่อเติมรั้วบ้าน