ระแนงทึบกันกลิ่น

รั้วไม้ระแนงศุภาลัยดอนเมือง
รั้วแนวตั้ง