ภาพการติดตั้งโครงเหล็ก

รั้วไม้ระแนงศุภาลัยดอนเมือง
รั้วไม้ระแนงศุภาลัยดอนเมือง
รั้วแนวตั้ง