กำแพงรั้วบ้าน

รั้วบ้านไม้ระแนง

เพิ่มความสูงของกำแพงรั้วบ้านด้วยระแนงบังตา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ผิดกฎหมาย

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงแบบสูง