ระแนงข้างบ้านแบบทึบ

ระแนงบังตา,รั้วไม้ระแนง
ระแนงข้างแนวตั้ง
การติดระแนงข้างบ้านแนวตั้ง