รั้วไม้เทียม

พื้นไม้เทียม

การทาสีรั้วไม้เทียม หรือระแนงไม้เทียม โดยเลือกใช้สีสูตรนํ้าสำหรับงานภายนอกมาทาสีระแนงไม้เทียมวัสดุไม้เทียมที่นิยมใช้คือไฟเบอร์ซีเมนต์ และไวนิล

พื้นไม้เทียม