การติดตั้งฉากบังตาหรือรั้วระแนงสำหรับการจัดสวน

ฉากบังตา,รั้วระแนง

การติดตั้งฉากบังตา หรือรั้วระแนงสำหรับการจัดสวน และใช้สำหรับการตกแต่งบ้าน เราจะใช้ฉากบังตาหรือรั้วระแนงเพื่อเป็นตัวบ่งบอกอณาเขต หรือพื้นที่ และใช้ปิดบังพื้นที่ที่ไม่น่ามองในบางจุด