ระแนงไม้เทียม

ระแนงไม้เทียม

การติดตั้งระแนงไม้เทียม จรัญ13 โดยจะติดตั้งระแนงไม้เทียมสำหรับกันฝนสาดเข้าบ้าน