การติดตั้งโครงไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งโครงเหล็กเพื่อจะติดรั้วไม้ระแนง โดยเป็นการตั้งบนกำแพงปูน

เริ่มติดตั้งไม้ระแนงบนโครงเหล็ก