รั้วไม้ระแนงกั้นต้นไม้

การเลือกใช้รั้วไม้ระแนงเพื่อกั้นต้นไม้ไม่ให้ล้ำไปบ้านข้างๆ และกันใบไม้ไม่ให้ปลิวตกไปข้างๆ

ติดตั้งระแนงบังตาสีขาวเพื่อเพิ่มความสูงของกำแพง
ระแนงข้างบ้าน