Home งานติดตั้งรั้วไม้ระแนงนิคมอุตสาหกรรมบางปู งานติดตั้งรั้วไม้ระแนง ไดเมท สยาม จำกัด มหาชน

งานติดตั้งรั้วไม้ระแนง ไดเมท สยาม จำกัด มหาชน

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา

งานติดตั้งรั้วไม้ระแนง ไดเมท สยาม จำกัด มหาชน โดยในรูปจะเป็นการกั้นพื้นที่ และเตรียมถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

ภาพการติดตั้งรั้วไม้ระแนง นิคมอุตสาหกรรมบางปู