รั้วเมทัลชีท-1

ต่อเติมรั้วบ้านใหสูงขึ้นด้วยรั้วเมทัลชีท-1
รั้วเมทัลชีท-2