รั้วไม้ระแนงแนวตั้งแบบทึบ

แบบรั้วไม้ระแนงสวยๆ

แบบรั้วไม้ระแนงสวยๆโดยเลือกใช้ไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมตร ขนาดกว้าง3 นิ้ว ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้นจากพื้น 3เมตร

รั้วไม้ระแนงสวยๆแนวนอน