รั้วไม้ระแนง-และรั้วเหล็กแหลม

รั้วไฟฟ้า

การติดตั้งเหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง การปีนรั้วลักษณะนี้เพื่อจะเข้ามาในบ้านทำได้ยากขึ้น

การติดตั้งรั้วไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน