รั้วไม้ระแนงแนวตั้งสีน้ำตาล

ระแนงข้างบ้านแนวตั้ง
ระแนงข้างบ้านแนวตั้งสูง 4เมตร
การติดตั้งโครงเหล็กระแนงบังตา