ระแนงข้างบ้านแนวตั้งสูง 4เมตร

ระแนงข้างบ้านแนวตั้ง

การติดตั้งระแนงข้างบ้านแนวตั้งสูง 4เมตรติดแบบทึบเพื่อกันสายตาจากอาคารที่พักข้างบ้าน และช่วยกันกลิ่นควันด้วย

รั้วไม้ระแนงแนวตั้งสีน้ำตาล