ระแนงข้างบ้านแนวตั้งสูง-4เมตร-1

ระแนงข้างบ้านแนวตั้ง
การติดตั้งโครงเหล็กระแนงบังตา