รั้วเหล็กข้างบ้าน

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงกับรั้วเหล็กเดิม
การติดตั้งระแนงไม้บนโครงเหล็กเดิม