หลังคากันสาดไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง,รั้วระแนง

หลังคากันสาดไม้ระแนง โดยใช้เหล็กกล่องเป็นหลังคาโครงเหล็ก ตกแต่งด้วยไม้ระแนง และมุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ไม้ระแนง