การติดตั้งศรเหล็กแหลมและรั้วไม้ระแนง

รับติดตั้งศรเหล็กแหลมราคาถูกเริ่มต้นเมตรละ250บาท การติดตั้งเหล็กแหลมจะติดตั้งบนรั้วไม้ระแนง เหล็กแหลมสูง 10ซม

ศรเหล็กแหลมเมตรละ250บาท