รั้วไม้ระแนงสีขาว

การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรั้วไม้ระแนงแนวตั้ง
ระแนงข้างบ้าน-ลอฟท์-เด-คอร์