ภาพการปิดโป๊ะ-ขัดทาสีรั้ว

การติดตั้งโครงเหล็กรั้วบ้าน
รั้วไม้ระแนงบังตาแนวตั้ง-ช่องไฟ1-ซม